I studentexamen kan läs- och skrivsvårigheter beaktas

a) genom kompensation (= vid gränsfall kan ett vitsord höjas i ett skrivningsämne)
b) genom specialarrangemang.

Om en studerande önskar att få läs- och skrivsvårigheter beaktade vid avläggande av studentexamen ska studeranden lämna in intyg över svårigheterna. Detta intyg bör ha utfärdats under gymnasietiden, och för specialarrangemang i skrivningarna krävs det att du erhållit och bett om specialarrangemang redan före skrivningarna, t.ex. längre provtid i kursproven. Kontakta rektorn för mer information i god tid före anmälan!

Specialarrangemang kan t.ex. vara förlängd provskrivningstid. Villkor för specialarrangemang är att studeranden har ett utlåtande av antingen speciallärare, skolpsykolog, neurolog eller foniater. Utlåtandet bör vara utfärdat under gymnasietiden. Även minst två lärare bör ge sitt utlåtande. OBS! Initiativet till utredning av möjligheter till kompensation eller specialarrangemang ska komma från studeranden!‍

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram