Studiematerial

Här hittar du kursboklistan för läsåret 2021-2022. Observera att dessa läromedel inte gäller första årets studerande, som följer en ny läroplan, samt enligt den nya läropliktslagen erhåller avgiftsfria läromedel. Om en äldre studerande önskar avlägga lägre kurser, bör hen kontakta studiehandledaren.

Om kursmaterialet i kursboklistan ovan endast är digitalt nämns det i boklistan. Detta gäller vissa bokserier via Schildts & Söderströms, allt material via Studeo samt vissa utländska läromedel. Övrigt material finns antingen endast i pappersform, eller också får du själv välja om du vill köpa bokserien som en pappersbok eller en e-bok. Ibland kan du välja mellan en längre licens eller endast en ettårig licens. Kontrollera om samma bok används även i de högre kurserna. Om du är säker på att du inte kommer att skriva ett ämne i studentexamen, och boken används endast i en enskild kurs i ett ämne, kan du förstås välja en ettårig licens. Endel förlag kan även sälja en digital version till ett billigare pris om den köps som ett tillägg till pappersboken. Endel mänskor trivs bättre med digitala läromedel, andra med pappersböcker, och i mån av möjlighet bör du förstås försöka välja material som bäst stödjer din egen inlärning. För övrigt är det bra att använda sig av varierande material då det ger en bra grund för en mångsidig studieteknik och för dina fortsatta studier.

Begagnade kursböcker kan t.ex. hittas på https://skolbok.fi/start/ eller i Facebook-grupper (t.ex. Gymnasieböcker (Finland)) och nya kan köpas från bokhandlar, beställas via förlag eller beställas elektroniskt, t.ex. på www.booky.fi. Kolla även in äldre studerandes annonser på anslagstavlan i övre skolkorridoren.

En egen bärbar dator är en nödvändighet i dagens gymnasiestudier, inte bara på grund av digitala läromedel eller digitala övningar och digitala kursprov, utan även för att studentproven är digitala och skrivs på din egen dator, som du bör vara van vid att använda när du inleder dina skrivningar. Du hittar mer information om hur vi arbetar med datorer i Datorer i studierna och om de digitala studentproven i samband med information om studentskrivningarna. Studerande som omfattas av den nya läropliktslagen har möjlighet att lösa ut en personlig lånedator från skolan.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram