Blanketter

Anhållan om specialdiet

(blanketten bör printas och lämnas in till köket)


Anhållan om frånvaro längre än 2 dagar

Anhållan om idrottsprofil

Plan inför studentskrivningarna

Utredning om olycksfall

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram