Vanliga frågor

‍1. Vad har Helsinge gymnasium för antagningskrav?

Man hör ibland att Helsinge tar in väldigt svaga studerande. Det stämmer inte - vi tar in alla slags studerande! Antagningsmedeltalet varierar från 6,5 som lägst till 10,0 som högst. Under de tre senaste åren har medeltalet av studerandenas antagningsmedeltal varit 7,4-7,5. Om de flesta som kommer in har över 7 i medeltal, men även någon studerande med 6,5 ryms med, kan man inte säga att dessa skulle utgöra majoriteten hos oss. I och med att det finns av alla slags studerande och att även könsfördelningen är jämn är vi ett gymnasium för alla studerande. Här känner du dig hemma, oberoende av vem du är!

2. Hur många studerande tar Helsinge in?

Vi har 54 nybörjarplatser läsåret 2021-2022.

3. Kan man specialisera sig i Helsinge?

Vi erbjuder tre studiehelheter som studerandena fritt kan välja, utan inträdeskrav: global profil, företagsamhet/dubbelexamen till merkonom samt idrottsprofil för studerande som idrottar på hög nivå. För att uppnå avgångsbetyg behöver du avlägga minst 150 studiepoäng, och av dessa utgörs ca 65-70% av obligatoriska studier i ämnen som alla bör läsa i gymnasiet (långa matematikens obligatoriska studier är mer omfattande, därav 70% av minimistudiemängden om du valt lång matematik). Utöver dessa studier utgörs ca 20% av studiepoängen av fortsatta studier i de 5-6 ämnen som du väljer att avlägga i studentexamen (nationella kurser som erbjuds i alla gymnasier) samt av studier i korta främmande språk. Endast ca 10% av dina studier består av specialkurser som gymnasier kan välja att erbjuda utöver det som alla gymnasier bör erbjuda. Sådana specialkurser är t.ex. repetitionskurser före studentskrivningarna och kurser i företagsamhet, globalkunskap, astronomi, robotik, skidkurs, m.m. I Helsinge gymnasium kan du även välja fritt att avlägga nätkurser vid Svenskfinlands största gymnasiering GNet. 10% av 150 studiepoäng innebär i praktiken att du har en specialkurs ungefär i varannan period under dina 3 gymnasieår. Ifall långa skoldagar i flera perioder inte skrämmer dig, kan du givetvis även läsa mer än 150 studiepoäng.

4. Hurdant schema har studerandena i Helsinge?

Vi är ett unikt gymnasium i Finland i och med att vi jobbar i så kallade längre lektionsblock. Väldigt många gymnasier idag har 75 minuters lektioner. Hos oss har du oftast 2,5x45 minuter två gånger per vecka i samma ämne. Tack vare detta blir det intensivare fokusering på ämnet, arbetsmetoderna inom ämnena blir varierande, studerandena har lättare att arbeta med projekt och göra studiebesök, du har färre ämnen per dag och du har inga håltimmar. Läs mer om detta under Studier.

5. Klarar studerandena i Helsinge gymnasium sig bra i skrivningarna?

Ja. Vi är kända för att våra studerande presterar otroligt bra i studentskrivningarna i jämförelse med antagningsmedeltalet. Detta har vi fått bekräftat i FNB:s senaste jämförelser mellan antagningsmedeltalet och studentresultatet.

Våren 2020 var Helsinge gymnasium näst bäst av alla gymnasier i Nyland och på plats 8 bland små gymnasier i hela landet. Våren 2017 var Helsinge gymnasium på plats 15 bland de knappa 400 gymnasierna i hela Finland och hösten 2016 toppade Katedralskolan i Åbo jämförelsen och Helsinge gymnasium var på plats 13. Våren 2015 var vi i Nyland på plats 1 bland de svenskspråkiga gymnasierna och på plats 4 bland alla gymnasier i Nyland då man jämförde antagningsmedeltal och studentresultat. Samma vår var vi det tionde bästa gymnasiet i hela landet och tredje bland de svenskspråkiga gymnasierna.

Vi uppnår våra topplaceringar i och med att både de som kommit in med högt antagningsmedeltal presterar på samma höga nivå och att de som kommit in med lägre antagningsmedeltal överträffar sig själva. Varför är det såhär?

Vi tror att den största orsaken att våra studerande presterar och mår så bra är att de i vår lilla gemenskap blir sedda och bekräftade på riktigt, dagligen, då både studerande, lärare och övrig personal känner varandra och genast märker om något är på tok. Vi är stolta och glada över att vara det minsta svenskspråkiga gymnasiet i huvudstadsregionen. Vi tror också att elever som gått i en relativt liten högstadieskola inte alltid inser vikten av att få vara med i en liten och trygg gemenskap, då det är något man lätt tar för givet. Gymnasiestudier är krävande studier och pressen är tidvis väldigt tuff jämfört med grundskolan, och i en större enhet är det svårare att bli sedd och bekräftad. I vår lilla gemenskap stödjer vi varje ungdom med studierna och med att hitta sin självbild. Våra lärare är vana vid att anpassa metoder och arbetssätt så att de tar i beaktande varje studerandes styrkor och färdigheter.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram