Ungefär 10-12 studerande i den andra årskursen fungerar som tutorer. Deras främsta uppgifter är att främja gymnasiets samhörighets- och trygghetskänsla och att göra det lättare för nya studerande att anpassa sig till den nya studiegemenskapen och gymnasiestudierna. Tutorerna är aktivt med och planerar, förverkligar och utvärderar den årliga lägerskolan för de nya studerandena.

Till tutorernas uppgifter hör också att:

  • organisera olika jippon för att stärka gemenskapen och välmåendet
  • medverka i gymnasiepresentationer och föräldrakvällar
  • besöka niondeklassare för att berätta om gymnasiestudier
  • handleda studerande som kommer till gymnasiet mitt under läsåret
  • ta emot gäster som besöker skolan
  • medverka aktivt i antimobbningsarbetet
  • vid behov informera om studerandevårdstjänster

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram