‍Studeranderådet jobbar för att allas röster skall bli hörda i skolan, och för att alla skall ha chansen att ta del av skolans utveckling. Sammanhållningen i skolan utvecklas genom olika evenemang som studeranderådet arrangerar, t ex innebandy- och futsalturneringar, wappen-jippo och olika temadagar.

Ett aktivt deltagande på lärarmöten och LG-möten, bidrar till ett gott samarbete mellan lärarkåren och studeranderådet.

Studeranderådet står även för skolans marknadsföring, t ex genom deltagande på Arcadamässan för 9:or och synlighet i högstadieskolorna.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram