I Helsinge gymnasium har vi valt att lyfta fram en studiehelhet på 10 kurser där globalkunskap, ledarskap, initiativförmåga och internationalism har en central plats. 2 av kurserna avläggs genom aktivitetskort som baserar sig på ditt eget initiativ, ditt engagemang och dina intressen. Du jobbar med en portfolio där du samlar både dina praktiska och teoretiska arbeten och presenterar ett slutarbete inom något av dina intresseområden. Den handledande läraren för Global profil hjälper dig genom hela gymnasiet.

Genom studiehelheten Global profil får du som enskild studerande möjlighet att lära dig att ta initiativ till och ansvar för projekt och arbeten. Det finns många möjligheter att visa initiativtagande, ansvar och ledarskapspotential, både inom och utanför skolan. Det har du också nytta av i framtiden.

Då kulturell och språklig kompetens är viktiga i det globala samhället förutsätts du läsa något av de korta språken som vårt gymnasium erbjuder (tyska/franska/spanska/kinesiska), eller uppvisa intyg över språkkunskaper som du erhållit utanför skolan.

De som avlagt hela studiehelheten får ett skilt intyg över detta, tillsammans med avgångsbetyget.

Global profil är för dig som är intresserad av:

  • att jobba med konkreta utmaningar som påverkar din skolvardag, ditt lokalsamhälle och världen
  • miljöfrågor och hållbar utveckling
  • världsekonomiska frågor, politiska processer och samhällsutveckling
  • mänskliga rättigheter och demokratifrågor
  • andra kulturer och mångkulturella frågor
  • projektarbeten och samarbete med medborgarorganisationer
  • att ta initiativ och ansvar inom gruppen, att leda arbetsgrupper

Läs mer om våra övriga profileringar här.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram