Global profil är för dig som är intresserad av miljöfrågor, globala teman och mänskliga rättigheter. Till profileringen hör 10 gymnasiekurser. Förutom specialkurser i globalkunskap GK1, GK2 och GK3, och temakurserna TS1, TS2 och TS3, väljer du ytterligare 4 kurser från kurspaletten med kurser som har en global inriktning. Du kan också delta i aktiviteter utanför skolan, t.ex. praktisera i en medborgarorganisation, och få det till godo som en av dessa kurser. I GK-kurserna har du större möjlighet att fördjupa dig i frågor som intresserar just dig. GK-kurserna har också flera gästföreläsare och gör studiebesök.

Kulturell och språklig kompetens är viktigt i det globala samhället och därför förutsätts det inom global profil att du läser ett kort språk (tyska/franska/spanska/kinesiska).

Samarbete med andra kulturer ingår i global profil, bland annat med vår vänskola i Jumilla. Alla studerande inom global profil har möjlighet att delta i utbytesresorna till Jumilla som ordnas vartannat år. Under en vecka bor du i en spansk familj och får sedan ta emot en spanjor i ditt hem. Vårt samarbete är ämnesintegrerat och projektinriktat.‍ Inom global profil ordnas också studiebesök inom Norden och i slutet av ditt tredje gymnasieår kan du om du så vill delta i en studieresa utanför Europa, t.ex. till vår samarbetsskola i Brasilien.

Läs mer om våra övriga profileringar här.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram