‍I Helsinge gymnasium kan du läsa 6 specialkurser i företagsamhet, där du lär dig allt om vad det innebär att starta ett företag, om bokföring, marknadsföring, kundebetjäning, global ekonomi, m.m. Detta sker i samarbete med Prakticum, men all undervisning sker i gymnasiets utrymmen, inom ditt normala schema.

Möjlighet till dubbelexamen

Du som väljer att förutom de enskilda kurserna i företagsamhet även avlägga andra kurser som ingår i företagsamhetprofilen, kan på ett smidigt sätt inom fyra år erhålla både avgångsbetyg från gymnasiet, studentexamen samt en grundexamen inom företagsekonomi. Efter studentexamen har studerandena inom företagsamhetsprofil rätt att fortsätta med ett fjärde studieår i Prakticum, varefter du uppnår en tilläggsexamen till merkonom.

Språkkunskaper är A och O för en företagare i dagens globala värld, och inom företagsamhetsprofilen krävs det att du studerar ett av de korta främmande språken vi erbjuder (tyska, franska, spanska, kinesiska), minst två kurser. Därtill ingår det i företagsamhetsprofilen vissa fördjupade kurser, såsom en muntlig kurs i modersmål, finska och engelska, då muntliga färdigheter är av stor vikt inom kundbetjäning. Även fördjupade kurser i psykologi, samhällslära samt datakörkort ingår i helheten. Efter vårens studentskrivningar avlägger du en period med inlärning i arbete och nästa höst inleds ditt fjärde år i Prakticums utrymmen i Arabiastranden i Helsingfors.

Kunskaper och färdigheter för arbetslivet

Vi tror att det i framtiden är till stor nytta för vem som helst att känna till grunderna i företagsamhet, ekonomiförvaltning och kundbetjäning. I en tid med pop-up företag och instabila arbetsförhållanden krävs det innovativa lösningar och mod att pröva på att kanske starta något eget. Då du har denna grundexamen är det även lättare för dig att hitta jobb vid sidan om dina fortsatta studier.

Intyg

Om du konstaterar att företagsamhet är intressant men ändå inte något du vill fortsätta studera, får du efter de 6 företagsamhetskurserna ett skilt intyg på en avlagd liten helhet på företagsamhet och dessa kurser räknas även till godo i din gymnasieexamen som tillämpade gymnasiekurser.

Läs mer om våra övriga profileringar här .

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram