Övrig skolpersonal

Hälsovårdare

Runa Martikainen
tel. 040 865 9604 (under skoltid)
runa.martikainen(at)vantaa.fi
Mottagning: må, ons, to och fre

Skolhälsovårdaren svarar för gymnasiets hälsovård. Hälsoundersökningar görs under första studieåret och därefter får studeranden ta kontakt vid behov.

Läkare
Hälsogranskning av läkare utförs i allmänhet under det andra studieåret, därefter kan tider till mottagningen vid behov bokas via hälsovårdaren. Vid studerandehälsovården går läkarens arbete i första hand ut på att upprätthålla studieförmågan och förbättra den. Akuta sjukdomsfall kan behandlas ytterst begränsat, i huvudsak dirigeras dessa fall till hälsostationerna. Vårdansvaret för kroniska sjukdomar fortsätter hos den hälsovårdsenhet som förut haft ansvaret.

Vid studerandehälsovården utfärdas vid behov sådana intyg över den studerandes hälsotillstånd som hör samman med studierna, t.ex. inför ett utbytesår. Läkarintyg för körkort utfärdas inte annat än för yrkeskörkort.

Hälsoundersökningen på förhand av värnpliktiga pojkar i uppbådsåldern görs i samband med hälsogranskningen vid studerandehälsovården.

Kurator
Frida Forsblom
tel. 040 708 6367 (under skoltid)
frida.forsblom(at)vantaa.fi
Mottagning: må, ti och fre

Gymnasiekuratorn är inriktad på psykosocialt arbete. Med kuratorn kan man diskutera frågor angående människorelationer, boende, rusmedel, ekonomi, studier och tidsanvändning.

Psykolog
Solveig Nyman
tel. 0400 765 731 (under skoltid)
solveig.nyman(at)vantaa.fi
Mottagning: må, to och fre

Studiehandledare
Victor Norkko
tel. 050 303 6967
victor.norkko(at)helsinge.fi
Behöver du hjälp med dina kursval eller funderar du över dina framtida studier? Boka gärna tid med mig via Wilma eller kom förbi.


Speciallärare
Emelie Kallman
tel. 040 193 8164
emelie.kallman(at)eduvantaa.fi

Gymnasiets studerandevårdsteam leds av rektor och i teamet ingår gymnasiets hälsovårdare, kurator, psykolog, studiehandledare och speciallärare. Bekanta dig gärna med studerandevårdsteamets arbete i verksamhetsplanen för detta läsår.

Helsinge gymnasium

PB 8516

01030 Vanda stad

Besöksadress:

Övitsbölevägen 3

01510 Vanda, Finland

Rektor: Johanna Blomstedt,
tel. 040 749 2532, johanna.blomstedt(at)vantaa.fi

Sekreterare: Susann Gädda,
tel. 050 314 6265, susann.gadda(at)vantaa.fi

Lärarrum:
tel. 040 193 6460

facebook instagram