Havukosken arvot ja strategia

‍Arvot

  • Sitoutuminen
”Luja ote työntekoon”
  • Ihmisen kunnioittaminen

”Tapa puhua toisille ja toisista”

  • Yhteisöllisyys

”Osaamisen, innostuksen ja välittämisen jakaminen”

  • Turvallisuus ja viihtyvyys

”Hyvän järjestyksen koulu”

Strategia

  • Sivistysviraston strategiset painopistealueet

A Ekososiaalinen sivistys

B Hyvinvointi

  • Havukosken koulun strategiset painopistealueet lukuvuonna 2018-2019

- Lukutaito kehittyy (Taitava oppilas)

- Oppilaiden sosiaalisia- ja tunnetaitoja vahvistetaan (Hyvinvoiva oppilas)

- Työelämäpainotteinen opiskelu on mahdollista kaikissa 7-9 vuosiluokkien kouluissa (Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen (OPO jaTEPPO)

Havukosken koulu

Opettajainhuone 040 182 8407

Lummetie 2

PL 4504

01300 Vantaa

Rehtori: Arto Martikainen,
050 314 6307

Apulaisrehtori: Esa Oila,
050 304 4946

Koulusihteeri: Sari Kärkkäinen,
050 303 1689

twitter instagram