9.-LUOKAN VALINNAISAINEIDEN KURSSIKUVAUKSET 2021-2022

1. Lyhytvalinnainen – kevät

Nuisku (nuorten ihmissuhdekurssi)

Nuisku -kurssilla opiskellaan nuorten näkökulmasta ihmissuhdetaitoja. Kurssilla opitaan tunnistamaan omia tunteita ja arvoja. Pohditaan ystävyyttä, perheen ihmissuhteita sekä tulevaisuuden suunnittelua. Lyhyiden luento-osuuksien lisäksi kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Kurssi on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa erillisen todistuksen.

Yrittäjyys

Yrittäjyyskurssilla tutustutaan yrittäjyyteen ja talouteen useasta eri näkökulmasta. Kurssilla perehdytään käytännön esimerkkien ja yritysvierailujen avulla yrityksen talouteen, yrittäjätoimintaan ja yrityksen suhteisiin eri sidosryhmiin. Kurssi pyrkii herättämään mielenkiintoa yrittäjyyteen, ja antamaan perustietoa ja osaamista yrittäjänä toimimiseen. Kurssilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan yhteyksiä paikalliseen yritystoimintaan. Paikallisia yrityksiä käytetään myös esimerkkiaineistona.

Itsepuolustus

Kurssilla tutustutaan itsepuolustuksen perusteisiin ja harjoitellaan tilanteita, joissa väkivallan uhka on olemassa, sekä tilanteita, joissa uhka muuttuu hyökkäykseksi. Kurssilla käydään läpi itsepuolustuksen kannalta keskeisiä tekijöitä niin teoriassa kuin käytännössä. Kurssi soveltuu kamppailulajeista, itsepuolustuksesta, sekä fyysisestä kunnostaan kiinnostuneille oppilaille. Kurssi on fyysisesti vaativa, sillä teemme muun harjoittelun ohessa paljon lihaskuntoa kohottavia harjoitteita. Kurssille suositellaan oppilaille hankittavaksi omia hammassuojia, koulun käytössä ovat pistehanskat, säkkihanskat ja potkutyynyt joita käytetään tunneilla paljon.

Psykologia

Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä ja mielenmaailmaa. Kurssilla pohditaan erilaisia nuoren arkeen liittyviä ilmiöitä esimerkiksi, miten ihminen oppii, miten muisti toimii, miten itsetunto kehittyy ja miten stressi vaikuttaa toimintaan. Myös unen ja nukkumisen psykologiaan sekä mielenterveyteen tutustutaan. Kurssi antaa työkaluja oman ja toisten ihmisten toiminnan ymmärtämiseen sekä valmiuksia lukion ja ammattiopistojen psykologian kurssien suorittamiseen.

Tähtitiede

Lähde matkalle maailmankaikkeuteen! Tämä on yleistajuinen kurssi maailmankaikkeudesta ja tämän päivän tähtitieteestä. Kurssilla tutustutaan tähtitaivaaseen, tähtikuvioihin, erilaisiin kohteisiin ja havainnointivälineisiin. Kurssiin sisältyy oma aurinkokuntamme (planeetat, komeetat asteroidit), tähdet, galaksit ja kosmologia (maailmankaikkeuden synty, rakenne ja kohtalo). Kurssin aikana pyritään järjestämään mahdollisuus opintokäyntiin alan tutkimuslaitokseen.

Kasva urheilijaksi, URHEA (tarkoitettu vain URHEA-akatemian oppilaille)

Urhea-kurssi on luonteeltaan taitopainotteista yleisharjoittelua. Harjoittelun yhteydessä käydään läpi urheilijaksi kasvun kannalta tärkeitä teemoja kuten mm. psyykkistä valmennusta, ravitsemusta, kuormittumusta/palautumista sekä huoltavaa harjoittelua. Kurssi on rasitukseltaan melko kevyttä ja on tärkeä osa nuoren urheilijan monipuolista kokonaisharjoittelua.

2. Taito- ja taideaineiden lyhyt valinnainen – syksy

Kotitalous (kaksi ryhmää)

Valinnaisessa kotitaloudessa täydennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Oppilaita ohjataan itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn. Oppitunneilla tutustutaan mm. erilaisiin ruokavalioihin, eri leivonnaistyyppeihin, suomalaiseen ruokaperinteeseen sekä eri maiden ruokakulttuureihin. Tuntumaa kodin arkielämän hoitamiseen oppilaat saavat esim. kodinhoidon harjoitustöiden avulla sekä aterioita suunnitellessaan ja niiden hintoja laskiessaan ja vertaillessaan. Ohjelmaan kuuluu myös erityyppisten juhlien suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena on saada nuoret suhtautumaan myönteisesti erilaisten kodin tehtävien suorittamiseen ja samalla arvostamaan kotitöiden tasapuolista jakamista. Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla erilaisten taitojen ja tietojen oppimista.

Käsityö

Oma projekti: Yöpöytä vai islantilaisneule vai kenties jotain ihan muuta? Haluatko paneutua suurempaan käsityöprojektiin omien toiveittesi pohjalta ja/tai parantaa seiskalla saamaasi käsityön arvosanaa? Käsityöt toteutetaan teknisentyön, tekstiilityön tai niiden yhdistelmien keinoin. Lähtökohtana oma, ainutlaatuinen suunnitelma. Materiaalit ja tekniikat valittavissa oman mielenkiinnon mukaan.

Kuvataide

Omat kuvat: Kurssi on kuvataiteen lyhyt, syventävä jatkokurssi, joka on jaettu kolmeen teemaan. Tuotat teeman mukaisia tehtäviä vapaasti valitsemallasi tyylillä ja tekniikalla. Kurssilla voit syventää kuvataideharrastustasi tai tehdä töistäsi esimerkiksi portfolion jatkokoulutuspaikkaa varten.

Liikunta

Kurssin aikana haemme hikeä pintaan monipuolisella liikunnalla niin yksilölajeista joukkuelajeihin kuin jumpasta palloilulajeihin koulun lähiliikuntapaikkoja hyväksikäyttäen. Kurssi on suunnattu monipuolisesta liikunnasta innostuneille.

Musiikki

Musiikkitunneilla pääpaino on yhteismusisoinnissa eli soittamisessa ja laulamisessa. Soitetaan mm. kitaraa, bassoa, rumpuja, kosketinsoittimia ja rytmisoittimia. Harjoitellaan bändityöskentelyä. Yhteismusisoinnin kautta pyritään löytämään musisoinnin ilo. Tutustutaan laulaen, soittaen ja kuunnellen monipuolisesti eri musiikkityyleihin ja -lajeihin. Lisätään musiikintuntemusta ja arviointikykyä. Kurssin tarkoituksena on ohjata oppilaita musiikin harrastamiseen. Konserttikäynti voidaan toteuttaa ryhmän valinnan mukaan. Musiikki sopii valinnaiseksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikista.

Hämeenkylän koulu

Varistontie 3

01660 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

facebook instagram youtube