Oppilasagentit

‍Oppilasagentti-toimintamallilla valjastetaan koulun oppilaiden teknologiaosaamista koko koulun TVT-käytön hyväksi. Tavoitteena on luoda uudenlainen vertaistuen toimintamalli ja lisäresurssi opettajien tueksi opetusteknologiaa hyödynnettäessä. Oppilasagentit ohjaavat, opastavat ja kouluttavat tieto- ja viestintätekniikan käytössä oppilaita ja opettajia.

Oppilasagentti-toiminta alkoi keväällä 2015 neljän alakouluikäisen ja neljän yläkouluikäisen teknologiasta innostuneen oppilaan voimin. Oppilasagentteja on tarkoitus jatkossa rekrytoida lisää tehtävien lisääntyessä.

Oppilasagentit vastaavat mm.

  • uusiin opetusteknologioihin tutustumisesta ensimmäisenä ja niiden käytön opastamisesta
  • työpajojen järjestämisestä opettajille ja oppilaille TVT:n mahdollisuuksista oppimisen tukena
  • koulun infonäyttöjen päivittämisestä
  • juhlasalin AV-tekniikan kokoamisesta sekä käyttämisestä koulun juhlissa

Valokuva
www.oppilasagentti.fi

lisää tietoa oppilasagentti-toiminnasta

Hämiksen oppilasagentit kertovat toiminnastaan webinaarissa

Oppiminen.fi -sivuston juttu Hämiksen oppilasagenteista‍

Hämeenkylän koulu

Varistontie 3

01660 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

facebook instagram youtube