Uusi Hämeenkylän koulu

Hämeenkylän uusi koulurakennus eli #uushämis on suunnitteilla Hämeenkylän koulun tontille osoitteessa Varistontie 3. Tavoitteena on, että koulu valmistuisi vuonna 2020.

Uudesta Hämeenkylän koulusta suunnitellaan vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulua. Suunnitteilla olevat tilat tukevat uutta oppimiskäsitystä. Tilat suunnitellaan pedagogisten tarpeiden pohjalta niin, että ne ovat muunneltavissa eri käyttötarpeisiin ja opetustilanteisiin. Tarkoituksena on, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten opetusryhmien muodostamiseen. Ne ovat kaupungin ensimmäiset uutta oppimisympäristöä täysin tukevat koulurakennukset, joissa tilojen monikäyttöisyys, muunneltavuus ja oppilaiden välinen vuorovaikutus ovat keskiössä.

Kouluhanketta suunnitellaan ns. allianssimallilla, jolla on tehty Suomessa etenkin suuria infrahankkeita. Allianssissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta jakaen hyödyt ja riskit. Toteutusta ohjataan erilaisin kannustimin, ja tarvittaessa sanktioin, kohti laadullisia, ajallisia ja kustannustavoitteita. Vantaan kumppaneina toimivat NCC Suomi Oy sekä työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy.

Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää osoitteeseen uushamis@gmail.com.

Hämeenkylän koulun rakentamishankkeen etenemistä voi seurata NCC:n työmaasivuilta ja työmaatiedotteista.

Muista myös seurata uushämistä Instagramissa!

Hämeenkylän koulu

Sanomatie 1

PL 2517

01770 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

Variston opetuspiste Varistontie 1

Tuomelan opetuspiste Ainontie 44

Variston opehuone:
043 824 7909

Tuomelan opehuone:
050 303 2895

facebook instagram youtube