Uusi Hämeenkylän koulu

Uusi Hämeenkylän koulu otettiin käyttöön elokuussa 2020. Vantaan Varistossa sijaitseva koulu on yhtenäiskoulu vuosiluokille 1.-9. Koulun yhteydessä toimiva liikuntahalli palvelee myös lähialueen asukkaita ja urheiluseuroja. Koulun tilat muodostuvat joustavista oppimisympäristöistä, jotka ovat muunneltavissa erilaisten käyttötarpeiden ja ja opetustilanteiden mukaan. Koulun muuntojoustavat tilat palvelevat hyvin pedagogisia tavoitteita. Päämääränä on hyvän ja mielekkään oppimisen mahdollistaminen eri-ikäisille ja erilaisista oppimistavoista hyötyville oppilaille.

Esite uudesta Hämeenkylän koulurakennuksesta

Hämeenkylän koulu

Varistontie 3

01660 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

facebook instagram youtube