Meidän koulumme

Hämeenkylän koulu toimii lukuvuonna 2017-2018 kolmessa opetuspisteessä. Perinteinen Hämeenkylän koulurakennus purettiin syksyllä 2016 sisäilmaongelmista johtuen. Tulevien lukuvuosien poikkeukselliset tilajärjestelyt koskevat kaikkia Hämeenkylän koulun noin seitsemää ja puolta sataa oppilasta. Luokka-asteet 1. – 3. opiskelevat Variston opetuspisteessä, 4. - 6. luokkalaiset opiskelevat Tuomelan opetuspisttessä ja 7. - 9. luokkalaiset käyvät koulua Sanomalan opetuspisteessä

Hämeenkylän koulussa vallitsee myönteinen oppimisen henki ja pidetään tärkeänä, että koulussa on rauhallinen, turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi keskittyä opiskeluun. Tarvittaessa opiskelun tukitoimia, esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta ja tukiopetusta, on hyvin saatavilla.

Musiikkiluokkatoiminta on keskeinen osa koulumme arkea ja juhlaa. Musiikkiluokalla on mahdollisuus musiikin opiskeluun samanhenkisessä ja innostavassa ilmapiirissä. Musiikkiluokkatoimintaan kuuluu luokkaopetuksen lisäksi kuorolaulua, soitin- ja lauluyhtyeitä, bändiohjausta sekä mahdollisuus soitin- ja lauluopetukseen. Koulussamme on vireä konserttitoiminta ja pitkät musiikkiluokkaperinteet.

Koulun hengenluomisessa eräs tärkeä toimintamuoto ovat olleet koulun urheilujoukkueet, jotka ovat menestyksekkäästi pelanneet esimerkiksi salibandyä ja jääkiekkoa. Mahdollisuuksien ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan myös välitunti- ja vapaa-ajantoimintaa on saatavilla. Välitunneilla pingis ja muut pallopelit ovat olleet erityisen suosittuja.

Oppilaita kannustetaan osallistumaan: koulussamme toimii vireä oppilaskunnan hallitus ja järjestämme tavoitteellista tukioppilastoimintaa. Koulutetut tukioppilaat toimivat aktiivisesti koulun arjessa; erityisesti heillä on tärkeä rooli seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämisessä ja kiusaamisen ennaltaehkäisytyössä. Hämeenkylän koulu on mukana myös KiVa Koulu-toiminnassa, joka tähtää kiusaamisen ehkäisemiseen. Oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat järjestävät taksvärkkipäivän, hauskoja tempauksia arjen iloksi ja osallistuvat aktiivisesti koulun juhlajärjestelyihin pitkin vuotta.

Opettajien ainejärjestö OAJ valitsi Hämeenkylän koulun vuoden kouluksi 2014. Hämeenkylän merkittävimmiksi ansioiksi palkintoraati nimesi jokaisen oikeuden työrauhaan, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen.

Hämeenkylän koulun muutos yhtenäiskouluksi on tänä lukuvuonna saatu päätökseen. Hämeenkylän koulussa opiskelee oppilaita kaikilta peruskoulun luokka-asteilla.

Lisää tietoa Sanomalan opetuspisteen uuden pedagogiikan mukaisista oppimisympäristöistä löytyy S‍anomalan opetuspisteen blogista.

Hämeenkylän koulu

Varistontie 3

01660 Vantaa

Rehtori: Pasi Majasaari,
040 845 4405

Apulaisrehtori: Jukka Väisänen,
050 314 5639

facebook instagram youtube