Vantaalle myönnettiin kaksi Vihreää lippua!

‍FEE Suomi on myöntänyt joulukuussa 2017 arvostetun opetus- ja kasvatusalan ympäristösertifikaatin, Vihreän lipun, yhteensä 44 kasvatusalan toimijalle tunnustukseksi laadukkaasta ympäristökasvatustyöstä. Vantaalla tämän tunnuksen saivat Korso-Koivukylän nuorisotilat sekä Kiirunatien ja Maauuninpolun päiväkodit. Onnea!

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma sekä opetus- ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti. Se on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, johon kuuluu maailmanlaajuisesti 51 000 koulua, oppilaitosta ja päiväkotia. Suomen Vihreä lippu -ohjelman noin 300 toimijaa kattaa noin 90 000 lasta, nuorta ja aikuista, ja sen vaikutukset ulottuvat myös koteihin ja paikallisyhteisöön.

Vihreä lippu -ohjelman osallistujat toteuttavat suunnitelmallista ympäristökasvatusta vähentäen ympäristökuormitusta askel kerrallaan. Vihreä lippu innostaa kestävien elämäntapojen omaksumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen uusien opetussuunnitelmien hengessä, tarjoten käytännön toimintamallin niiden toteuttamiseen.

Suomen Vihreä lippu -ohjelmaa koordinoi FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry). Vantalla Vantaan Luontokoulu toimii Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä. Luontokoulu tarjoaa koulutusta kiinnostuneille ja tukea ohjelmaan osallistuville.

Lisätietoa: www.vihrealippu.fi ja www.vantaanluontokoulu.fi

  • Julkaistu: 18.12.2017

Vantaan kaupunki / sivistystoimi

Ympäristökonsultti: Noora Ilola,
050 3035873, etunimi.sukunimi (a) vantaa.fi