Samarbete mellan hem och skola

Skolan ska stödja hemmets fostrande uppgift genom att ge vårdnadshavarna tillräcklig information om elevens skolgång och

utveckling. Målet är att skapa en öppen dialog och ömsesidig respekt. I de svenskspråkiga skolorna i Vanda strävar vi efter att ha fungerande Hem och skola föreningar. Hem och skola skapar nätverk bland föräldrarna och stärker gemenskapen, samt stödjer skolans arbete.

Det mest centrala verktyget för kommunikation mellan hem och skola är Wilma. Med hjälp av programmet kan du följa med ditt barns skolgång samt vara i kontakt med lärare och övrig personal.

Du kan också gärna ringa eller skicka ett sms. Andra bra sätt att bekanta sig med lärarna och skolans verksamhet är genom att delta i utvärderingssamtal, föräldrakvällar och samarbetsdagar mellan hem och skola.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook