Anmälan om frånvaro

Vårdnadshavarna ska anmäla om barnets frånvaro så snart som möjligt genom Wilma. Ifall barnet inte kommer till skolan enligth schemat och vårdnadshavarens meddelande om frånvaro saknas kontaktar skolan vårdnadshavarna för att reda ut situationen.

Vi rekommenderar att eventuella semesterresor inte sker under skoltid. Ifall det inte är möjligt ska vårdnadshavarna fylla i en ansökan om frånvaro i Wilma under rubriken Ansökningar och beslut. Vårdnadshavarna ansvarar för elevens skolarbete under semestern, eftersom en semester under skoltid inte ger rätt till stödundervisning.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook