Stöd för ditt barn

Varje barn har rätt att få stöd för sitt lärande. Stödet för lärande är pedagogisk verksamhet som läraren planerar tillsammans med specialläraren. Stödet indelas i tre olika nivåer:

  • allmänt stöd (stödundervisning, specialundervisning på deltid)
  • intensifierat stöd (stödundervisning, specialundervisning på deltid, särskilt prioriterade områden, plan för lärande)
  • särskilt stöd (alla ovannämnda stödformer samt undervisning i specialklass och individuell plan för hur undervisningen ordnas)

Vårdnadshavarna deltar i hela processen när man ansöker om beslut om särskilt stöd för en elev. Före beslutet fattas görs en pedagogisk utredning och vårdnadshavarna hörs, så att de kan ge sitt samtycke till särskilt stöd.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook