Elevhandledning i årskurs 1-6

I årskurserna 1-6 är elevhandledningen integrerad i de olika ämnena. Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat. Som en del av elevhandledningen skall eleven också bekanta sig med yrken och arbetsplatser i näromgivningen. Elevhandledningen genomförs som en integrerad del av den övriga undervisningen och verksamheten i skolan. Klasslärare tillsammans med de övriga lärarna ansvarar för elevhandledningen.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook