Undersökning lider av brist på svar – symptomenkätens tidsfrist förlängs

Det har gått långsammare än väntat att få in svar på enkäten om inomhusluftsymptom för daghem och skolor i Vanda. Vårdnadshavarna till barn i lågstadiet får förlängd svarstid. Enkäten för vårdnadshavarna till daghemsbarn inleds en vecka senare än beräknat.

Endast omkring en fjärdedel av lågstadiebarnens föräldrar har svarat på enkäten. Särskilt få svar har kommit in från de svenskspråkiga skolorna, endast omkring 13 procent. Av denna anledning har svarstiden för vårdnadshavarna till barn i lågstadiet förlängts med en vecka fram till tisdagen den 4 december. Svarslänken finns i skolornas Wilma-system.

Svar behövs också från de familjer som inte har upplevt några symptom.

— Fler svar behövs för att undersökningen ska vara vetenskapligt validerad. Många fler svar behövs från varje skola för att resultaten ska vara till någon nytta. Vi vill inte att stadens satsning på utvecklingen av inomhusluftsfrågor rinner ut i sanden, säger professor Tuula Putus från Åbo universitet.

Enkäten för vårdnadshavarna till daghemsbarn inleds en vecka senare än vad som tidigare planerats, dvs. tisdagen den 4 december. Det har krävts större resurser än beräknat att få färdigt flera olika språkversioner av enkäten. Länken till enkäten delas ut via daghemmen under vecka 49.

Också svarstiden för personalen vid daghem och skolor förlängs med en vecka fram till 4.12. Av personalen har omkring hälften svarat hittills.

Vårdnadshavarnas enkäter på sju olika språk

Både enkäterna för vårdnadshavare till barn i lågstadiet och på daghem genomförs nu på sju olika språk: utöver finska, svenska och engelska kan vårdnadshavare nu också svara på arabiska, somaliska, ryska och estniska. Också personalenkäten finns på dessa språk.

Enkätundersökningen om inomhusluftsymptom skickas i november-december till dem som använder daghem och skolor i Vanda och yrkesinstitutet Varias lokaler. Enkäten skickas till ca 40 000 svarspersoner. Resultaten från undersökningen tillkännages våren 2019. Enkäten genomförs inte på gymnasierna eftersom de deltar i Aalto-universitetets SIBI-projekt. Ett informationspaket om undersökningen finns på adressen vanda.fi/symptomenkat

Stadens nyhetsbrev om inledningen av enkäten om inomhusluftsymptom 12.11.2018

  • Publicerade: 29.11.2018

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook