I november inleds en omfattande enkät om inomhusluftsymptom – tiotusentals svar väntas

Till alla som använder skol- och daghemslokaler i Vanda och till dem som använder Varias lokaler skickas 13–28.11 en enkät om inomhusluftsymptom. Svar på enkäten begärs av 40 000 Vandabor: vårdnadshavare, elever, studerande och personal. Med enkäten vill man få en övergripande bild av inomhusluftsläget i olika lokaler i Vanda.

Vanda har som strategiskt mål att inomhusluftsläget i stadens lokaler ska förbättras. Genom enkäten som utreder inomhusluftsymptom får man en helhetsbild över symptomläget i alla skolor och daghem. I enkäten ställer man frågor om förhållandena i inomhusmiljön och symptom under våren och hösten 2018.

För att resultaten från enkäten ska vara tillförlitliga behövs tillräckligt heltäckande svar av alla användare, det vill säga även av de familjer som inte har haft några symptom. Målsättningen är att svarsprocenten från varje daghem och skola ska vara minst 70 procent. Detta innebär att åtminstone 28 000 personer förväntas svara på enkäten. Enkäten skickas ut etappvis till olika svarsgrupper från och med 13.11. kl. 10 och varje grupp har omkring två veckor tid på sig att besvara den.

– Vi satsar på att stadens lokaler ska bli tryggare och sundare än vad de varit hittills. Redan under det här året har vi påskyndat reparationerna av skolor och daghem. Att samla in uppgifter och sammanställa en övergripande bild med hjälp av symptomenkäten är en stor satsning och ett viktigt tillägg i arbetet med inomhusluften. Symptomenkäten ger oss tilläggsinformation som gör att vi kan rikta reparationerna på rätt sätt, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

Enkäterna skickas ut etappvis till olika grupper. Resultaten från enkäten blir klara under våren 2019, då de även tillkännages.

Medverkande är bildningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet och fastighetscentralen. Målgrupperna utgörs av

  • lågstadieelevernas vårdnadshavare, eleverna i högstadiet
  • den grundläggande utbildningens personal, också Vanttis och hälsovårdsväsendets personal
  • daghemsbarnens vårdnadshavare och daghemspersonalen
  • Varias studerande och personal

Enkäten genomförs av Åbo universitets SataKunta-projekt. Hittills har omkring 20 kommuner anslutit sig till projektet SataKunta, och det material som fås in genom kommunernas deltagande utnyttjas i de vetenskapliga undersökningarna i anslutning till projektet. Projektet syftar till att skapa en riksomfattande verksamhetsmodell för byggandet av sunda och trygga lokaler samt underhållet av dessa och att hjälpa kommunerna att nå de mål som ställts upp i statsrådets och ministeriernas kampanj om sunda och trygga lokaler 2028.

Närmare information om Vanda stads symptomenkät på webbsidorna: vantaa.fi/oirekysely (på finska)
Närmare information om Åbo universitets projekt SataKunta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/satakunta-hanke/Sivut/home.aspx

  • Publicerade: 13.11.2018

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook