I år börjar skolan den 15 augusti

‍I år inleder drygt 2700 förstaklassister sin skolgång i Vanda. Många små skolbarn övar sina skolvägar, ni vuxna kommer väl ihåg att vara försiktiga ute i trafiken!

Efter sommarlovet inleder ca 22 800 grundskoleelever i Vanda skolarbetet, ca 3500 finskspråkiga och 150 svenskspråkiga gymnasieelever och ca 4300 yrkesstuderande vid Varia, varav ca 1 000 går vuxenutbildningslinjen. Utöver detta börjar ca 2 560 finsk- och ca 90 svenskspråkiga barn inom förskoleundervisningen. Finskspråkiga förskoleelever, grundskoleelever och gymnasieelever börjar skolan torsdagen den 10 augusti och svenskspråkiga tisdagen den 15 augusti. På yrkesinstitutet Varia inleds studierna 14.8.

Den finskspråkiga förskoleundervisningen, gymnasierna och Varia har i år ett höstlov som varar i en vecka, de svenskspråkiga har två dagar. Förra hösten kartlades vårdnadshavarnas, elevernas och skolpersonalens önskemål genom en enkät. Största delen av eleverna och lärarna och hälften av föräldrarna lade fram önskemål om ett lov på en vecka. På grundskolorna ökar ett lov på en vecka elevernas och personalens välbefinnande och motivation och gör det möjligt för familjer att åka på gemensamma semesterresor. På gymnasierna ger ett höstlov på en vecka och en tidigare inledning av studierna mer tid till att förbereda sig inför studentskrivningarna.

Svenskspråkiga elever från Vanda går på svenskspråkiga skolor i Helsingfors bl.a. inom specialundervisning i klassform, så gemensamma arbets- och lovtider över kommungränserna är viktiga för familjerna. Både inom den finsk- och svenskspråkiga förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen börjar och slutar höstlovet samtidigt som i Helsingfors.

  • Publicerade: 08.08.2017

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook