Anmälningar till undervisning för nya förstaklassare och förskoleelever börjar tas emot

De barn som börjar sin skolgång på hösten ska anmälas till skolan eller förskolan från och med 7.1. Anmälningstiden pågår fram till 25.1.2019. På hösten inleder 2700 Vandabor sin skolgång och 2700 Vandabarn börjar i förskolan.

Anmälan till skolan görs i Wilma-systemet

I januari får alla Vandabarn som är födda år 2012 hemskickat ett brev med information om att börja skolan. Samtidigt med meddelandet om läroplikt får familjerna koder till elektronisk anmälan till skolan under adressen https://wilma.edu.vantaa.fi.

Vanda-info ger handledning och hjälp med den elektroniska anmälan till skolan och användningen av Wilma-systemet. För handledningen behövs den nyckelkod som eleven fått samtidigt med meddelandet om läroplikt eller det användarnamn för Wilma som användaren själv skapat. Beslutet om närskola publiceras i Wilma 28.3.2019 eller skickas hem.

Närmare information om att börja skolan på webbsidorna vanda.fi.

Anmälan till förskola med en elektronisk blankett

Barnet ska delta i förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer, i regel det år då barnet fyller sex år. Anmälan till förskoleundervisningen kan göras på webbsidorna vanda.fi eller genom att lämna in en pappersblankett till daghemmet. För att kunna göra en elektronisk anmälan behövs bankens nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort. En pappersblankett fås från daghemmet eller genom att skriva ut blanketten på webbsidorna vanda.fi. Alla daghem i Vanda som ger förskoleundervisning ordnar ett informationsmöte för familjerna under vecka 20.

I Vanda ansvarar de kommunala småbarnspedagogiska enheterna och de privata daghemmen för ordnandet av förskoleundervisningen. Förskoleundervisning ordnas i både daghemmens och skolornas lokaler.

Närmare information om anmälan till förskoleundervisning på webbsidorna vanda.fi.

  • Publicerade: 07.01.2019

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook