Vänelever

Eleverna i åk 5-6 har vänelever i förskolan.

De vägleder andra elever och verkar för ett gott socialt klimat i hela skolan.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook