Så här kan du påverka

Varje ungdom har rätt att delta och påverka.

Du kan delta och påverka t.ex. genom att delta i Påverkardagen eller i olika ungdomsgrupper:

  • ungdomsfullmäktige
  • elevråd
  • ungdomsgårdarnas påverkargrupper

Du kan också rösta i ungdomsfullmäktigevalet, lägga fram initiativ till kommunen, verka som kamrathandledare eller producent, medverka i någon organisation eller planera och genomföra ett eget projekt.

Påverka i den egna skolan

Du kan ställa upp som kandidat i elevrådsvalet och verka som representant för din gen klass. Det är ett förtroendeuppdrag, dä man lär sig att samarbeta och föra fram gemensamma ärenden. Elevrådet har en handledande lärare.

Du kan också ta initiativ tillsammans med din klass eller dina kompisar t.ex. för att förbättra trivseln i skolan. Ni kommer väl ihåg att sakligt presenterade idéer förs fram snabbare!

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook