Elevhandledning

Om du har frågor kring skolgång eller vissa ämnen kan du tala med en lärare eller någon annan som hör till skolans personal. Med dem kan du också diskutera med val som anknyter till dina studier och dina framtidsplaner.

Din egen lärare är din viktigaste handledare. Hen känner dig och vet vad du kan och vad du ännu måste öva dig i.

Lågstadieeleverna kan bekanta sig med arbetslivet genom att besöka arbetsplatser. Ibland kan vuxna besöka skolan och berätta som sitt eget arbete. Alla äldre elever bekantar sig också med Företagsbyn

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook