Skolans klubbverksamhet

Klubbar erbjuds för eleverna i årskurs 1-6. Klubberksamheten är frivillig.

Klubbar ordnas efter skoldagen oftast i skolornas utrymmen. Som handledare verkar bl.a. lärare, arbetare från ungdoms- och idrottsservicen samt representanter för organisationer och föreningar. Skolorna informerar om klubbar.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook