På skolan

Man kan ansöka om skolors och daghems utrymmen för många användningsområden. Förutom grundskolans klassrum kan man även ansöka om adb-, bildkonst-, musik-, handarbete-,och teknisk slöjds utrymmen för tex olika hobbyn, klubbar eller för undervisning. Ni kan ansöka om utrymmen för antingen en gång eller upprepade gånger, som privatperson eller företag, förening eller samfunds representant.

Bekanta er med priserna och bruksanvisningarna

Sök via Timmi-bokningsprogram. Ni kan även bläddra bland bokningsställen utan att vara inloggad.

I vår skola kan man söka: matsalen (inte köket), gymnastiksalen med scen, 1 klassrum för tex möten.

Vår skola används av Tikkurila teatteri- ja sirkuskoulu, Barbakicka, Toppen rf, FBT South Hunters ry.

Sandkulla bibliotek finns även i skolan. Den betjänar mest skolelever men på torsdagar kl. 12-17 är alla välkomna till biblioteket för att låna/återlämna/förnya låneböcker.

Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook