Eftermiddagsverksamhet

Avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1-2 samt elever i övre årskurser som har ett beslut om särskilt stöd. Ansökan görs elektroniskt varje vår.

Eftermiddagsverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen kan leka, göra läxor samt delta i handledd verksamhet. Eftermiddagsverksamhet ordnas både inomhus och utomhus. Verksamheten ordnas varje skoldag i skolorna eller i närbelägna lokaler efter skoldagen. Eftermiddagsverksamheten erbjuds av privata serviceproducenter. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda trygg fritidsverksamhet och stöd för barnens växande samt förebygga utslagning.


Dickursby Skola

Idrottsvägen 4

PB 4513

01370 Vanda

‍Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Skolsekreterare: Tonya Aurto,
050 303 7305

facebook