Oppikirjat

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa tarvittavat kirjat lukuvuonna 2018 - 2019

Luettelo oppikirjoista päivitetään kesäkuun alkuun mennessä.

‍Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa tarvittavat kirjat lukuvuonna 2017-2018

Vantaan ammattiopisto Varia on toisen asteen oppilaitos, jossa opintoihin määrätyt perusoppikirjat hankintaan itse.

Alla on lista oppikirjoista, joita tarvitaan opiskelun aikana perusopinnoissa.

 • Aaltonen ym. 2016: Sydän paikallaan; anatomia ja fysiologia, SanomaPro
 • Anttila ym. 2015: Hoitamalla hyvää oloa, SanomaPro (2012 painos tai sitä uudempi käy)
 • Kari, Outi, Niskanen, Tuula, Lehtonen, Heidi & Arslanoski, Virpi 2013: Kuntoutumisen tukeminen, 1.-2. painos, SanomaPro
 • Kirveslahti & Siven & Vanhala ym. 2014: Kasvun aika 1. painos, SanomaPro
 • Taam-Ukkonen, Minna & Saano, Susanna 2016: Turvallisen lääkehoidon perusteet. SanomaPro (2010 painos tai sitä uudempi käy)

Mainittujen kirjojen lisäksi opintojen aikana saatetaan ilmoittaa kirjojen tai muun materiaalin lisähankinnoista. Osaamisaloille (suuntautuminen) tulee omat kirjat.

Hankittavien kirjojen aikataulusta saat lisätietoja opintojen alettua orientaatioviikon aikana. Lukuvuoden alussa oppilaitoksessa järjestetään myös kirjojenvaihtopäivä, jossa on mahdollisuus hankkia käytettyjä kirjoja.

Osaamisalojen kirjahankinnat 2017 (viimeisen vuoden opinnot)

Kaikilla osaamisaloilla tarvittava:

 • Taam-Ukkonen Minna, Saano Susanna 2016: Turvallisen lääkehoidon perusteet. SanomaPro (2014 tai sitä uudempi käy)

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala:

 • Kivelä, Liukkonen, Niemi: Kasvun ja hoidon osaaja, 1.painos 2015, SanomaPro

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

 • Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3-4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

 • Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 9-10. uudistettu painos 2014, Sanoma Pro (myös 7.-8. painos käy)
 • Ikonen, Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito, 3 uud. painos 2013, Edita
 • Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2013: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro

Vanhustyön osaamisala:

 • Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos
 • Ikonen, Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito, 3 uud. painos, 2015, Edita
 • Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2013: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro

Vammaistyön osaamisala:

 • Kaski Markus ym. Kehitysvammaisuus, 6 uud. painos 2013, (tai vanhempi painos) SanomaPro

facebook twitter instagram youtube