Turvallisuusvalvoja

‍Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja


HAE TÄSTÄ

Hakuaika päättyy 25.2.2019.

Toteutus

Koulutus alkaa 11.3.2019. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutus totetutuu, jos aloittavassa ryhmässä on 16 opiskelijaa. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle?

Alalle suuntautuvat ja/tai alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa monipuolisen turvallisuusalan tutkinnon. Hakijoilta edellytetään nuhteettomuutta ja riittävää suomen kielen taitoa (taso B1/YKI3 kaikilla kielen osa-alueilla).


Alan erityisvaatimuksia

Alla on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Turvallisuusalan perustutkinnossa:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esim. lääkärintodistuksen. Lue lisää alan terveysvaatimuksista.

Suoritustapa

Koulutus sisältää lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua, verkkokursseja ja ohjattua alan työskentelyä alan tehtävissä. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) sovitaan opintojen suoritustapa ja aikataulu.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua turvallisuusalan osa-alueille, mm. turvasuojaustehtävät, yritysturvallisuus, vartiointiala ja turvatarkastus.

Koulutukseen sisältyvät tärkeimmät työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, ensiapu1 ja tulotyökortti.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta

Valinnaisia tutkinnon osia voivat olla mm.

 • Vartiointitoiminta
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekninen toiminta
 • Kiintestötekninen toiminta
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • Uhkatilanteiden hallinta

Valinnaiset tutkinnonosat toteutuvat henkilökohtaisen osaamis- ja kehittämissuunnitelman mukaan.

Lue Turvallisuusalan perustutkinnon perusteista tarkemmin tästä.

Ammattikorkeakouluopintoja ammattiopintojen yhteydessä

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja toisen asteen ammattiopintojen yhteydessä, ole yhteydessä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@eduvantaa.fi

Hakeminen

Haku Opintopolussa yhteishaussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

‍Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse opiskelussa tarvittavat oppikirjat ja oppimateriaalin sekä korttimaksut.

Lisätietoja

Vastuuopettaja Hannu Harain, p. 040 737 0441, hannu.harain@eduvantaa.fi
Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, p. 040 587 4186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Turvallisuusvalvojaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube