Ennakkotehtävä 2018

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala
Variassa suuntaudutaan graafiseen suunnitteluun.

HUOM. Tämä ennakkotehtävä on tarkoitettu kevään 2018 yhteishaussa Variaan hakeneille nuorille, jotka hakevat Variaan opiskelemaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa. Jokaiselle hakijalle on lähetetty tiedot tästä ennakkotehtävästä myös kirjeellä. Kirjeessä on kutsu haastatteluun, joka järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteessä 7.5.2018. Tarkemmat tiedot löydät kutsukirjeestäsi.

ENNAKKOTEHTÄVÄ (0-2 PISTETTÄ)


Perehdy, millaista on graafisen suunnittelijan työ

Ota selvää graafisen suunnittelijan ammatista ja omista ajatuksistasi graafisen suunnittelijan työstä. Millaisia työtehtäviä graafinen suunnittelija tekee? Missä hän toimii? Mitä työvälineitä graafinen suunnittelija käyttää? Entä millaiset graafisen suunnittelijan jatko-opintomahdollisuudet ovat? Kerro, miksi olet hakeutumassa opiskelemaan graafista suunnittelua.

Tee selvityksestäsi kuvasarja (3-5 kuvaa), jossa voit yhdistää kuvia ja tekstiä. Voit käyttää piirroksia, valokuvia, voit liimata, leikata tai toteuttaa koko työn digitaalisesti: vapaa tekniikka. Kuvasarjan max. koko A3 (muoto vapaa).

Ota kuvasarja mukaan pääsykoetilanteeseen. Jos teit digitaalisen esityksen, ota mukaan printti.

Pääsykokeeseen tulee ottaa mukaan myös kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ennakkotehtävän arviointi:

2 pistettä: hakijan perehtyneisyys näkyy toteutuksessa, toteutus on selkeä ja kiinnostava, valitut välineet/tekniikat tukevat esitystä, hakija hallitsee valitsemansa välineet/tekniikat

1 piste: perehtyneisyys välittyy, mutta joiltakin osin on puutteita, viesti välittyy toteutuksesta, valitut välineet/tekniikat toimivat osittain, välineiden hallinnassa/tekniikoissa näkyy joitakin puutteita

0 pistettä: tehtävä ei ole mukana pääsykoetilanteessa

facebook twitter instagram youtube