Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaus Variassa

Jokaiselle ryhmälle on nimetty ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa.

Ryhmänohjauksella tuetaan opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä autetaan opiskelijaa sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Ryhmänohjaajan kanssa käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat esimerkiksi:

  • tutkinnon muodostuminen, pakolliset ja valinnaiset opinnot
  • opintojen etenemisen seuranta
  • opintoihin sitoutuminen
  • opiskelumenetelmät kuten verkko-opinnot ja työpaikalla oppiminen
  • arviointi
  • ammatti-identiteetti ja ryhmässä toimiminen

Ryhmänohjaaja varaa jokaiselle opiskelijalle keskustelu- ja ohjausaikaa mm. henkilökohtaisen opiskelujen kehittämissuunnitelman laatimista ja opintojen etenemisen seurantaa varten. Ryhmänohjaaja on yhteydessä oman opiskelijaryhmänsä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin.

facebook twitter instagram youtube