Vantaan lukioiden kehittämishankkeet

Robolukio-hanke

Robolukio (2015-2017) on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lukiot testaavat ja kehittelevät ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan sisällyttämisestä osaksi lukio-opintoja. Hankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään lukion soveltavia kursseja, joilla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa ohjelmoinnin, ongelmanratkaisun, luovan ajattelun ja yhteistyön taitojaan. Kurssit toteutetaan oppiainerajat ylittävänä työskentelynä esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kuvataiteen tietoja ja sisältöjä yhdistellen. Robolukio-hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Hanketta rahoittaa opetushallitus.

Yhteystiedot ja lisätietoä täältä.

Täältä voit kurkata miten Vantaan lukioissa opiskellaan robotiikkaa ja ohjelmointia:
https://vimeo.com/oms/review/246786001/9759e57170

ValokuvaDigiluokka – uudistuva oppimistila -hanke

Digiluokka -hanke (2015–2017) on Vantaan päivälukioiden yhteinen oppimistilojen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää Vantaan jokaiseen päivälukioon oppimistiloja, joiden ergonomiassa on huomioitu oppimateriaalien sähköistyminen. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia oppimisympäristöjä, joiden tila- ja kalusteratkaisuissa on huomioitu erilaiset opiskelijoiden käytössä olevat laitteet (BYOD). Tilojen on tarkoitus tukea yhteisöllistä ja ilmiöpohjaista oppimista. Digiluokka-hanke päättyy kesällä 2017. Hankkeelle on saatu rahoitusta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämiseen varatuista valtionavustuksista.

Lisätietoa: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, (09) 839 25232 / 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi

‍Tulevaisuuden oppimistila - digioppimisen LivingLab

LivignLab –hankkeessa (2016-2017) Vantaalle Tikkurilan lukioon rakennetaan ketterästi muovautuva ja autenttinen digioppimisen kokeiluympäristö. Tila kalustetaan niin, että se tukee oppimista ja uusien teknologioiden käyttöä. LivingLab-tila tulee toimimaan tutkimusympäristönä, jossa tehdään tutkimus-, kehittämis- ja arviointityötä digioppimisesta. LivingLab - ympäristössä digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntijat (esim. ohjelmisto-, peli- ja teknologiayritykset sekä tutkijat) kehittävät yhdessä vantaalaisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa digitaalisia oppimisratkaisuja sekä niiden käyttöä tukevia pedagogisia käytäntöjä. Kokeilujen kautta saadaan tietoa käyttäjälähtöisesti, minkälaiset ratkaisut toimivat opiskelun tukena ja mitkä eivät. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoa: Laura Lindfors, projektisuunnittelija, (09) 839 25232 / 050 304 0073, laura.lindfors@vantaa.fi
Valitse videon lisäämistapa

Linkitä video

Linkitä video Youtubesta liittämällä sen URL-osoite allaolevaan tekstikenttään.

Poimi video

Poimi haluamasi video mediapankista.

facebook twitter instagram youtube