Tabletit

‍Tablettien opetuskäytössä tavoitteena on siirtyä kohti uudenlaista oppimista ja opetusta. Tabletit mahdollistavat uudenlaisen oppijalähtöisen opiskelun. Sivistystoimen tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön vakiinnuttaminen osaksi lasten ja nuorten arkea. Tietotekniikka mahdollistaa yksilöllisen oppimisen ja sen avulla tuetaan yhteisöllisyyden rakentamista ja luovuutta. Tavoitteenamme on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja lasten ja nuorten kansalaistaitoja.

Tabletit tilataan Dustin verkkokaupan kautta.

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunkifacebook twitter youtube