Perusopetuksen strategiaa tukevat koulutukset lv 2018-19

‍P‍erusopetuksen strategiaa tukevat koulutukset opettajille lv 2018-19

Perusopetuksen strategiset tavoitteet vuosille 2018-2021 ovat taitava oppija, hyvinvoiva oppilas sekä oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen. Koulun tulee huolehtia, että kaikkia strategisia päämääriä edistetään vuosien 2018-2021 aikana. Jokaisella vantaalaisella peruskoululaisella on oikeus oppia strategian mukaisia asioita. Yksi keskeinen keino viedä yhteisiä päämääriä eteenpäin ovat opettajien koulutukset ja osaamisen jakaminen koulutusten jälkeen omassa työyhteisössä.

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Osuman kautta lukuunottamatta Laurean järjestämää Työkaluja talouden opetukseen-koulutusta, johon ilmoittaudutaan omalla linkillä.

Osa koulutuksista sopii puolikkaiksi vesoiksi, sovithan asiasta aina etukäteen rehtorisi kanssa.

Alla olevassa taulukossa on vasta syyslukukauden koulutukset, niitä täydennetään kevään osalta. Strategiatyötä tehdään kouluissa myös lukuvuosisuuntelmaan kirjatuilla tavoilla, joten koulutukset ovat vain yksi osa strategian eteenpäin viemistä. Esim. hyvinvoivan oppilaan kohdalla on tärkeintä, että jokainen perusopetuksen koulu pohtii yhdessä YHR:n kanssa, miten kokonaisuus toteutetaan koululla. Sosiaalisten- ja tunnetaitojen opettaminen tulee nähdä laajempana kokonaisuutena kuin esimerkiksi yksittäisen kohdennetun ryhmän toimintana. Rovaniemen malliin sosiaalisesta vahvistamisesta voit tutustua täällä.

Muita perusopetuksen opettajille suunnattuja koulutuksia löydät blogista.

Perusopetuksen strategiaa tukevat opettajien koulutukset
Taitava oppija Hyvinvoiva oppilas Ohjaaminen ja työelämätaidot
Kielitietoisuus oppimisen tukena
-Turun yliopiston täydennyskoulutus, 3op
-Ilmoittautuminen 20.8.18 mennessä Osumassa
-Max. 30 osallistujaa

Oppilaiden osallisuus koulun hyvinvointityössä/aineenopettajat 1.10.18, PERUTTU, SIIRTYY ENSI KEVÄÄLLE 2019
- kello 14.30.-17.30.
-Tietoa ja kokemuksia oppilaiden osallisuudesta ja koulun osallisuusrakenteista, jotka tukevat koulurauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
- aineenopettajat, max. 25 osallistujaa
- Mannerheimin lastensuojeluliitto

Tie laaja-alaiseen osaamiseen - arviointikehikko opettajan työn tueksi 8.11.18
- kello 14.30.-17.30.
-miten opettaja voi itse ottaa haltuun laaja-alaista osaamista ja tukea oppilaitaan laaja-alaisten taitojen kehittämisessä
-max. 30 osallistujaa
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Ateljee-toimintamalli 25.10.18
- kello 14.30.-17.30.
-lukuinnon syntyminen ja lukutaidon kehittyminen
-Max. 36 osallistujaa
-1-6-luokkien opettajille
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Laaja-alainen osaaminen 8.11.18
- kello 14.30.-17.30.
- Ylästön koulu
-Lajaa-alaisen osaamisen syvenevät tasot, oppilaiden osallistaminen laaja-alaisen osaamisen edistämiseen ja "ällien" vaikutus arviointiin.
-Max. 30 osallistujaa
-IIlmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutustaYksinäisyyden kokemukset 11.10.2018
-Nina Junttila
-max. 50 osallistujaa
-Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Lasten mielenterveys 20.11.18
- kello 8.30.-15.30
- Kohderyhmä opettajat,koulunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat
- Koulutuksen sisältö: tavallinen lapsuus, lapsen mielenterveysongelmat, tunnistaminen ja tukeminen, oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin ongelmien yhteys lapsen mielenterveyteen, henkilöstön oma jaksaminen
- max. 30 osallistujaa
- Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Nuorten mielenterveys 29.11.18
- kello 8.30.-15.30
- Kohderyhmä opettajat,koulunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat
- Koulutuksen sisältö: tavallinen nuoruus, nuorten mielenterveysongelmat, tunnistaminen ja tukeminen, oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin ongelmien yhteys nuoren mielenterveyteen, henkilöstön oma jaksaminen
- max. 30 osallistujaa
- Ilmoittautuminen Osumassa viimeistään viikkoa ennen koulutusta

Työelämäpainotteinen opiskelu aineenopettajajärjestelmässä 5.11.18
-klo14.00-16.00 Liidon auditorio, Lummetie 2
-kokemuksia Lehtikuusen ja Ruusuvuoren koulujen Teppo-malleista
-aineenopettajille, rehtoreille ja opoille
-ilmoittautuminen Osumassa viimeistään 26.10.

Työkaluja talouden opetukseen
-Laurea, 3op
-23.11.18-21.5.19
-Minä taloudellisena toimijana, kuluttajan medialukutaito, kuluttamisen psykologia, toimeentulon monet muodot, talous hallintaan, tulevaisuuden suunnittelu
-Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2IAfdqG

TAT-bisneskurssit yseille, koulutus 9.-luokkalaisten opettajille, 10.1.2019
-Teollisuuskeskus, Eteläranta, Helsinki
-9.-luokkalaisten opettajille, erityisesti yh- ja ai-opettajille
-Sisällölliset painopisteet kiertotalous sekä vuorovaikutus
-Ilmoittautuminen Osumassa

Varian ja perusopetuksen yhteistyöiltapäivä, 30.1.2019
-Klo 14.30-16
-Matematiikan opettajat ja Varian yto-aineiden opettajat
-Keskustelua matematiiikan opiskelusta ja oppimisen tukemisesta
-Varian Hiekkaharjun ja Aviapoliksen toimipisteet
-Ilmoittautuminen myöhemmin Osumassa

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunkifacebook twitter youtube