Meidän koulumme

‍Aurinkokiven koulu sijaitsee läntisellä Vantaalla Kivistössä, kehäradan varrella. Aurinkokiven koulu on osa Aurinkokiven luovaa, yhteisöllistä ja kestävän kehityksen periaatteella toimivaa palveluympäristöä. Koulu aloitti toimintansa elokuussa 2016 ja lukuvuonna 2018-2019 siellä opiskelee n. 430 oppilasta.

Koulu toimii Aurinkokiven talossa sen keltaisessa ja punaisessa osassa. Koululaiset aloittavat päivän työnsä koulun pihan puolelta, talon keltaisesta osasta.

Aurinkokiven koulu on uusi, muuttuva ja turvallinen oppimisympäristö, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja kehittyä. Koulussamme kaikkien edellytetään noudattavan yhteisiä pelisääntöjä ja toimivan rehdisti ja vastuuntuntoisesti.

Aurinkokiven koulussa on sovitaan yhdessä lukuvuosittaiset painotukset ja teemat.

Koulussamme toimii musiikkiluokkaopetus. Sen lisäksi talossamme on erinomaiset mahdollisuudet saada yksilöllistä soiton opetusta. Opetusta antavat Vantaan musiikkiopiston soitonopettajat sekä yksityiset palveluntuottajat. Myös Vantaan kuvataidekoulu toimii aktiivisesti talossamme antaen erinomaista kuvataideopetusta alueen lapsille.

Englannin kielen opiskelu alkaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulussamme jo ensimmäisellä luokalla leikkien ja laulaen. Vapaaehtoisena A-kielenä koulussamme opiskellaan neljänneltä luokalta alkaen espanjaa ja ruotsia.

Aurinkokiven koulu

Aurinkokivenkuja 1

PL 2502

01700 Vantaa

Rehtori: Sari Silander,
040 778 3594

Apulaisrehtori: Hanna Kurjenluoma,
043 825 2163

Koulusihteeri: Solla Salla,
050 302 5569

facebook