Lukuvuositiedote 2021-2022

HYVÄÄ SYKSYÄ JA KOULUVUOTTA KOTEIHIN!

Tässä tiedotteessa on alkanutta lukuvuotta koskevia perustietoja opetuksen järjestelyistä koulussamme.

Yhteydenotto oppilaan omaan luokanopettajaan tai koulunjohtajaan on aina paikallaan ja toivottavaa niin iloissa kuin suruissakin.

HENKILÖKUNTA

Alatalo:

Outi Jolma 5O

Saara Huttunen 5L

Ilari Niskanen 4I

Piia Korhonen 4P

Opettajien huone alatalo puh. 050 3040 378

Ylätalo:

Kari Toivonen 1K

Jere Kiviluoma 2J

Tarja Turpeinen 2T

Anu Haveri 3A

Hanna Perkola 6H

Sebastian Vanhala 6S

Opettajien huone ylätalo puh. 050 3040348

Erityisopetus: Virpi Ala-Aho (puh. 050 304 0637) ja Tiia Mälkiä (050 3040482)

Koulunkäyntiavustajat: Erica Lindqvist ja Marika Blomqvist

Janika Timo A2 espanja

Peter Hilger A2 saksa

Riikka Riihiniitty ortodoksi uskonto

Anna-Riitta Vuori islam uskonto

Virpi Kananoja buddhalainen uskonto

Tiina Maripuu viron kieli omana äidinkielenä

Marina Penttinen venäjän kieli omana äidinkielenä

Anna-Kaisa Kolu, koulunjohtaja puh 050 3044 367

Helena Viks, koulusihteeri puh. 050 3040729

Oppilashuolto:

Petra Jäppinen, koulukuraattori puh. 040 7486793 (Askistossa ti)

Emilia Pennanen, kouluterveydenhoitaja puh. 050 312 2139 (Askistossa ke & to)

Meri Suvanto, koulupsykologi puh. 040 8478610 (Askistossa pe)

Kaikki henkilökunnan jäsenet tavoitat Wilmassa. Opettajat seuraavat Wilmaa työpäivän aikana. Alkuopetuksen opettajilla on myös työpuhelimet, joista he tiedottavat huoltajia. Opettajien huoneiden puhelimiin ei kukaan välttämättä vastaa päivän aikana, joten erittäin kiireellisissä asioissa yhteys puhelimitse koulusihteeriin tai koulunjohtajaan.

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

KLO OPPITUNTI / VÄLITUNTI

8.15-9.00 1.oppitunti

9.00-9.45 2.oppitunti

9.45-10.15 välitunti

10.15-12.00 3. ja 4. oppitunti + RUOKAILU

12.00-12.30 välitunti

12.30-13.15 5.oppitunti

13.15-14 6. oppitunti

Toivomme teidän kotona kiinnittävän huomiota kotitehtävien tekemiseen ja siihen, että oppilaan tarvitsemat työvälineet ovat päivittäin mukana. Oppilas saa lukukauden alussa peruskoulutarvikkeet, jotka on hyvä säilyttää lokerossa. Tämän jälkeen kodit huolehtivat siitä, että oppilaalla on opiskeluvälineet koulunkäyntiä varten.

Liikuntatunneille varustaudutaan opettajien ohjeiden mukaan. Luistelutunneilla käytetään kypärää turvallisuuden lisäämiseksi.

Matkapuhelin säilytetään repussa ja äänettömällä koulupäivän ajan. Puhelimia ei käytetä koulualueella kouluaikana. Koulu ei vastaa kadonneesta puhelimesta!

Luokissa käytetään opiskelukäytössä chromebookeja varsinkin vanhempien oppilaiden kanssa. Chromebook on mahdollista saada myös kotiin. Chromebookien oikeanlaisesta käytöstä ja säilytyksestä luokanopettajat tiedottavat koteja ja käyvät käyttösääntöjä luokassa läpi myös oppilaiden kanssa.

Ohjaamme oppilaat myös wilman käyttöön. Oppilas näkee wilmassa lukujärjestyksen, tuntimerkinnät, tuntipäiväkirjan, kokeet ja niiden arvosanat sekä opettajan viestit. Oppilaat voivat myös laittaa viestiä opelle wilman kautta. Oppilas ei pysty merkitsemään poissaoloja wilmaan, se oikeus on vain

huoltajalla. Wilman käytön harjoittelu aloitetaan 3.luokalla.

Vantaan koulujen opetussuunnitelmasivuilta löydät Askiston koulun opetussuunnitelman sekä kaupungin yhteisen oppiaineosion, jossa on jokaisen oppiaineen tavoitteet ja sisällöt nähtävillä. http://vantaawiki.fi/pops/Etusivu

AAMUKERHO

Koulussa toimii aamukerho 8.15-9.00 1.-2. luokan oppilaille. Aamukerhon ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Aamukerhoon ilmoittautuminen koulunkäyntiavustaja Erica Lindqvistille.

POISSAOLOT

Lapsen sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Poissa-oloilmoitus tehdään wilmassa: Selaimella kohdasta ”Tuntimerkinnät” ja sovellusta käytettäessä kuumemittarinaamakuvasta klikkaamalla. Yksittäisten tuntien poissaolot (esim. hammaslääkärit) voi ilmoittaa samalla tavalla ja mainita lisätietoihin, minkä ajan päivästä oppilas on poissa.

Luokanopettaja myöntää luvan muusta syystä kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon 1-3 päiväksi. Koulunjohtaja myöntää luvan pidemmäksi aikaa. Loma-anomushakemus täytetään Wilmassa. Huoltaja on vastuussa siitä, että oppilas tekee loman aikana hänelle osoitetut tehtävät. Perheen yhteisiä lomamatkoja suositellaan tehtäväksi koulujen loma-aikoina mahdollisuuksien mukaan.

ILMOITUS MUUTOSTA

Ilmoitus muutosta tai muista yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa luokanopettajalle ja kansliaan koulusihteerille. Mikäli oppilas on muuttamassa toiseen kuntaan, koulusihteerille tulee ilmoittaa muuttokunta ja lapsen uusi koulu. Näin tärkeät oppilastietojärjestelmät ovat kunnossa ja tiedonsiirron tehtynä oppilaan uudessa koulussakin hänen sinne siirtyessä.

KOULUTAPATURMIEN HOITO

Vantaan Kaupunki korvaa koulumatkalla ja kouluaikana tapahtuneiden tapaturmien kustannukset edellyttäen, että hoito tapahtuu kunnallisessa terveyskeskuksessa. Yksityiset lääkäripalvelut jäävät huoltajien itsensä maksettaviksi, myös lähetteiden kautta tapahtuvat.

RIKKOUTUNEIDEN VARUSTEIDEN KORVAAMINEN

Korvattavia varusteita ovat tapaturmaisesti särkyneet silmälasit ja kuulolaitteet. Sen sijaan kadonneita tai turmeltuneita vaatteita, matkapuhelimia, urheiluvarusteita yms. ei pääsääntöisesti korvata.

KOULUMATKAT

Askiston koulu sijaitsee useimpien oppilaiden osalta kävelyetäisyydellä. Suositeltavaa on turvallisuuden takia, että ensimmäisen ja toisen luokan

oppilaat tulisivat kävellen kouluun. Pyöräillessä turvavarusteet kuntoon ja kypärä päähän!

KUMMILUOKKATOIMINTA

Ekaluokkalaiset saavat syksyllä viidesluokkalaisista oman kummin, joka on tukena välitunnilla ja erilaisissa yhteisissä toiminnoissa. Koulutulokkaat tuntevat heti kuuluvansa yhteisöön. Tämä on osaltaan luomassa koulumme hyvää henkeä ja oppilaiden välistä sopua.

VANHEMPIEN VAPAAEHTOINEN TOIMINTA

Jokaisessa luokassa on toiminut vanhempien muodostama luokkatoimikunta, joka on osallistunut mm. leirikoulujen järjestämiseen yhdessä opettajan kanssa. Tänä lukuvuonna luokkatoimikuntien ja muiden toimijoiden kanssa järjestetään yhdessä Talvilystit la 12.2.2022. Syyslukukauden aikana ei ole mahdollista järjestää luokkatoimikuntien toimintaa oppilaille koronarajoituksista johtuen.

OPPIMISEN TUKI

Erityisopetus on oppilaan yksilöllistä tukea, jota tehdään tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Se on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa opetusta, jota jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada. Oppilas voi saada erityisopetusta yksin, pienryhmässä tai esimerkiksi omassa luokassaan siten, että luokkaa ohjaa samanaikaisesti sekä luokanopettaja että erityisopettaja. Koulumme erityisopettajiin voi ottaa yhteyttä, jos jokin oppilaan oppimiseen tai erityisopetukseen liittyvä asia mietityttää.

Koulussamme järjestetään tehtäväparkkeja joihin opettajat voivat ohjata tukea tarvitsevia oppilaita ja heitä, joilta läksyt ovat toistuvasti tekemättä. Tehtäväparkkeihin oppilas voi myös mennä omasta halusta tekemään tehtäviä ja läksyjä. Tehtäväparkeissa toiminnasta vastaavat koulunkäyntiavustajat. Tehtäväparkeissa on päivystys koko ajan eli oppilaat voivat tulla sinne, miten heidän aikatauluunsa sopii parkkien aukioloaikojen puitteissa.

Tehtäväparkit 2021-2022:

tiistai klo 8.15-9 (luokka 173)

tiistai 12.30-13.15 (luokka 173)

torstai 13.15-15 (luokka 07)

OPPILASHUOLTO

Kouluympäristön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon kuuluvat koulunjohtaja, erityisopettaja Virpi Ala-Aho, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa erikseen sovitusti oppilaiden ja huoltajien edustajat.

Mikäli oppilaasta herää opettajalla sellaista huolta, että oppilashuolto olisi hyvä ottaa mukaan oppilasta koskevien asioiden käsittelyyn, opettaja on pääsääntöisesti aina ensin yhteydessä huoltajaan ja tiedottaa tästä huoltajia.

KERHOT

Koululla on paljon ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä ilmaisia kerhoja. Osa käynnistyy nyt syksyn alussa ja osa lukuvuoden aikana. Käynnistyvistä kerhoista vanhemmat saavat Wilma-viestin ja ne näkyvät Wilmassa myös tiedotteissa. Opettajat myös tiedottavat luokkia alkavista kerhoista. Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu järjestävän tahon ohjeiden mukaisesti. Kerhotoimintaan liittyvät kyselyt kannattaa suunnata suoraan järjestäjälle.

KOULURUOKAILU

Kouluruokailusta vastaa Vantaan tilapalvelut eli Vantti. Lomakkeita erityisruokavalioiden ilmoittamiseksi saa , kouluterveydenhoitajalta tai Vantaan kaupungin kotisivuilta. Kaikista ruoka-aineallergioista täytyy olla lääkärintodistus. Kouluruokailussa käytetään vähälaktoosisia tai laktoosittomia ruoka-aineita. Kouluruoka valmistetaan Hämeenkylän koulun keittiössä.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ:

Syysloma 18.10.-22.10.

Joululoma 23.12.2021 - 7.1.2022

Lauantaikoulupäivä / Talvilystit la 12.2.2022

Talviloma 21.-25.2.

Vapaapäivä pe 27.5.2022 (korvaa 12.2. la-koulupäivän)

Lukuvuosi päättyy la 4.6.2022

Askiston koulu

Koulusihteeri 050 3040729

Uudentuvantie 5-7

PL 2519

01680 Vantaa