Bloggar

Läroämnen och timfördelning

Artikeln

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda. Årskurserna 1-6 tog i bruk den 1.8.2016 medan årskurserna 7-9 tar den i bruk en årskurs åt gången fr.o.m. åk 7...

Läs mer
Elevkårens sidor

Artikeln

Alla elever i skolan hör till elevkåren, precis som alla medborgare hör till samhället. Det behövs ett mindre gäng för att föra fram elevernas ärenden. I skolorna kallas detta gäng för elevrådet, i samhället kallas...

Läs mer
Sommarläsning

Artikeln

‍Sommarläsning i Helsinge skola För att utveckla elevernas läsförmåga och stärka elevernas svenska ska alla elever läsa MINST en valfri svenskspråkig bok under sommarlovet. Vi förväntar oss att alla har läst ut sina böcker då skolan börjar...

Läs mer
Skolstart 2018

Artikeln

‍LÄSÅRET 2018-2019 Inleds tisdagen 14.8.2018 åk 7 kl. 9-13 åk 8-9 kl. 9-11

Läs mer
Läsning i Vanda

Artikeln

Det finländska samhället blir alltmer textbaserat. För att klara sig väl i samhället och för att kunna påverka sin vardag behövs ett ordförråd på ca 50 000 ord. All slags läsning är bra, men längre texter tränar tankarna. I Vanda läser vi för att...

Läs mer

facebook instagram