Helsinge skola

Artikeln

Läroämnen och timfördelning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda. Årskurserna 1-6 tog i bruk den 1.8.2016 medan årskurserna 7-9 tar den i bruk en årskurs åt gången fr.o.m. åk 7...

Läs mer

Artikeln

Elevkårens sidor

Alla elever i skolan hör till elevkåren, precis som alla medborgare hör till samhället. Det behövs ett mindre gäng för att föra fram elevernas ärenden. I skolorna kallas detta gäng för elevrådet, i samhället kallas...

Läs mer

Artikeln

Sommarläsning

‍Sommarläsning i Helsinge skola För att utveckla elevernas läsförmåga och stärka elevernas svenska ska alla elever läsa MINST en valfri svenskspråkig bok under sommarlovet. Vi förväntar oss att alla har läst ut sina böcker då skolan börjar...

Läs mer

Artikeln

Skolstart 2018

‍LÄSÅRET 2018-2019 Inleds tisdagen 14.8.2018 åk 7 kl. 9-13 åk 8-9 kl. 9-11

Läs mer