Helsinge skola

Tillvalsämnen

Elever i åk 7 inför åk 8-9

Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk 8-9.

Bildkonst

Huslig ekonomi

Musik

Slöjd (teknisk- eller textilslöjd)

I åk 8-9 studerar man dessutom ett annat tillvalsämne som är franska eller tyska om detta påbörjades i åk 7, annars väljer hen mellan IKT och företagsamhet eller aktivt medborgarskap.

Aktivt medborgarskap

IKT och företagsamhet

Både konst- och färdighetsämne och valfria ämnet studeras 2 åvt/v i både åk 8 och 9.

De elever som inte har fördjupad gymnastik (Urhea) eller fördjupad musik väljer dessutom en kortkurs i åk 8 och en annan i åk 9. För läsåret 2018-2019 väljer eleverna i åk 7 sin kortkurs bland följande:

 • Studieteknik och motivation
 • Geocaching
 • Ryska och rysk kultur
 • Musikverkstad
 • Programmering
 • Olika länders hälsosamma mellanmål
 • Forska i förnybar energi med hjälp av Legorobotar
 • Pysselverkstad
 • Vårt gemensamma jordklot
 • “Från franskt surbröd till tysk snövitskaka” - baka på franska och tyska

Valmöte ordnas i Helsinge skola 8.2.2018 där både elever och vårdnadshavare får bekanta sig med tillvalsämnen och kortkurserna. Valet sker 12-14.12.2018 i Wilma OCH genom att lämna in en undertecknad valblankett.‍

Eleven väljer för åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne, samt ett valfritt ämne. Dessutom väljer elever som inte går på Urhea- eller musikklassen en kortkurs för åk 8.

Tillvalsblankett2018

Elever i åk 8 inför åk 9

Eleverna kan välja ett av:

 • Bildkonst
 • Musik
 • teknisk
 • textil slöjd
 • gymnastik

som studeras 2,5 h i period 4 och 5.

VALFRITT ÄMNE I ÅK 9 (åk 8 väljer)

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }