Helsinge skola

Skolans klubbverksamhet

Klubbar erbjuds för eleverna i årskurs 1-6. Klubberksamheten är frivillig.

Klubbar ordnas efter skoldagen oftast i skolornas utrymmen. Som handledare verkar bl.a. lärare, arbetare från ungdoms- och idrottsservicen samt representanter för organisationer och föreningar. Skolorna informerar om klubbar.

.vantaa-yleiset-sosiaalinenmedia-facebookshare iframe { float: right; }